Οικολογία • Φυσική Ιατρική • Ολιστικότητα

Η Ιστορία μας

Η ιστορίας της Tierra ξεκινά μέσα από την επαφή μας με την θεραπευτική και τα ταξίδια μας για την μελέτη των φυσικών μεθόδων ιατρικής. Η αλληλοσύνδεση της βοτανικής ιατρικής, της οικολογίας και του φυσικού γεωργικού τρόπου ζωής αποτέλεσε την πηγή της έμπνευσης μας.

Έκτοτε, εφαρμόζουμε την φυσική ιατρική καθώς και τις φυσικές μεθόδους γεωργίας με σημείο αναφοράς τόσο τα παραδοσιακά συστήματα γνώσης όσο και την σύγχρονη επιστημονική οπτική. Η έκφραση της δραστηριότητας μας είναι τρίπτυχη και αφορά την καλλιέργεια θεραπευτικών βοτάνων ,την παραγωγή μελισσοθεραπευτικών προϊόντων και την λειτουργία θεραπευτηρίου φυσικής και παραδοσιακής ιατρικής.

Στόχος μας

 • Φυσική Ιατρική • Επιστήμη • Πολιτισμική Κουλτούρα
  Φυσική Ιατρική • Επιστήμη • Πολιτισμική Κουλτούρα
  Η εφαρμογή και διάδοση της φυσικής Ιατρικής ως επιστήμης και πολιτισμικής κουλτούρας.
 • Οικολογία • Φυσική Γεωργία
  Οικολογία • Φυσική Γεωργία
  Η διατήρηση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας μέσα από την φυσική γεωργία και την οικολογία.
 • Ευζωία • Αλληλεγγύη
  Ευζωία • Αλληλεγγύη
  Η οικοδόμηση της ευζωίας με βάση τα κοινά αγαθά.